Hayat Boyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi Ana Bilim Dalı
Hayat Boyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi Ana Bilim Dalı
Tanıtım

Hacettepe Üniversitesi Hayat Boyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi Anabilim Dalı, bireylerin yaşam boyu öğrenme sürecinde sürekli gelişimlerini destekleyecek, yetişkin eğitimi alanında liderlik yapabilecek bilgi, beceri ve tutumlara sahip, yenilikçi ve girişimci bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Halen anabilim dalımızda dört öğretim üyesi görev yapmaktadır. Yüksek lisans programı hazırlıkları henüz devam etmektedir. Öngörülen program disiplinler arası olup, tüm lisans ve lisansüstü disiplinlerden öğrencilere açık bir şekilde kurgulanmaktadır.